Terms of use

Algemeen


Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de websites www.bjparket.be Door gebruik te maken van deze websites verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Voor meer informatie kan u een mail sturen naar de webmaster.

Intellectuele Eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, achtergronden, HTML, ASP, CSS code, beelden, data, databanken, merken, logo's, flash bestanden, broncode of gedeelten ervan en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Raf Van Ransbeeck of de firma BJ Parket toe.

Niet toegestaan gebruik van de website

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Wij staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen of te verwijderen. Wij beslissen ook zelf welke informatie wij nuttig achten op deze websites te tonen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door ons houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van juridische, financiƫle of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat wij hiervoor aansprakelijk kunnen gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Toepasselijke wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website.