Berekeningsschema's (Excel bestanden)

Berekening van panelen op grondplan

demo

driehoeksmeting

Hongaars punt

demo

Sterpaneel Raf

Versaillespaneel (berekening)

demo

Ster met boord (model 54a)

Invulblad voor roosters (enkel standaard - voor afwijkende afmetingen, gelieve eerst contact op te nemen)